เบื้องหลังการสัมภาษณ์ ธุรกิจดาวรุ่ง 2561

เบื้องหลังการสัมภาษณ์ ในหัวข้อ ธุรกิจดาวรุ่ง 2561 กับรายการ SMEสร้างอาชีพTV