รวมบรรยากาศ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 24

รวมบรรยากาศ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 24 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2