งานบวชคืออะไรทำไมผู้ชายถึงต้องบวชให้ได้สักครั้งในชีวิต

งานบวชคืออะไรทำไมผู้ชายถึงต้องบวชให้ได้สักครั้งในชีวิต

การบวชนั้นมีความเป็นมาเป็นไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ผู้ชายเมื่ออายุครบที่จะบวชแล้วควรที่จะบวชให้ได้สักครั้งในชีวิต ขอเป็นเหมือนการทดแทนบุญคุณบิดามารดาและยังเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พ่อและแม่ และยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย การได้บวชครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกันพิสูจน์ตัวเองในด้านของการได้ฝึกสมาธิและฝึกตัวเองในด้านของอารมณ์และความรู้สึก

 

ผู้ที่จะมาบวชนั้นจำเป็นจะต้องมีสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่พร้อมก่อนที่จะบวชเพราะเมื่อทำการบวชแล้วจะไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้เพราะว่าจะต้องรักษาศีลและปฏิบัติตัวให้อยู่ในหินมากกว่าคนทั่วไป การบวชนั้นจะได้อานิสงส์มากมายดังนี้

 

  1. 1. อย่างแรกคือการรู้จักรักษาเวลาเพราะว่าเมื่อบวชเป็นพระแล้วจะต้องทำอะไรเป็นเวลาจึงทำให้รู้จักรักษาเวลามากยิ่งขึ้น
  2. 2. ถึงแม้ว่าจะบวชในช่วงเวลาที่สั้น แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติก็จะให้จิตใจสงบขึ้นได้
  3. 3. ได้ฝึกวินัยและเข้าใจเรื่องของการอยู่กันเป็นหมู่คณะ ถ้าตั้งใจปฏิบัติจะทำให้เป็นคนรักษาระเบียบวินัย
  4. 4. ได้ทำการฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบขึ้นและสามารถยับยั้งชั่งใจได้ดีมากขึ้น
  5. 5. ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและรู้จักการประเมินตน

 

ศาสนาพุทธเป็นเหมือนกับร่มโพธิ์ร่มไทรที่นับถือตั้งแต่โบราณ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับคนที่นับถือศาสนาและยังสอนให้เราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าสังเกตจะเห็นว่าบริเวณวัดมีความร่มเย็นอยู่เสมอ การบวชก็สามารถทำให้จิตใจเราร่มเย็นดังวัดได้