คุณธนา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจร่ม

คุณธนา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจร่ม บนเวทีมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 24 ตอนที่1